ff f
image

Canlyniadau

 

yn yr ardd
Cylch Meithrin
ysgol meithrin
Fflot Buddugol - Yn yr Ardd
Cylch Meithrin
1af- Lea Pili Pala
2il- Dion Jc y Jwc
3ydd- Efa fel Smot
Ysgol Feithrin
1af- Steffan -deinosôr
2il- Max draenog
3ydd-Quinn Shirley Temple

 

dosbarth derbyn
blwyddyn 1 a 2
ysgol iau
Dosbarth Derbyn
1af-Eli ac Amy fel Bill a Ben
2il- Griff y Mecsican
3ydd- Osian- RNLI

Bl.1 a 2
1af-Eva Princess Elsa
2il Jac y Mecsican
3ydd-Gwen- Hawaiian
Bl.3,4,5 a 6
1af- Cai- y dîs
2il- Llinos Hugan Fach Goch
3ydd-Millie - Kiss

 

blwyddyn 7 8 9
superted
BIKE
Bl. 7,8 a 9
1af- Callum- Heinz Sos Coch
2il a 3ydd- Rhianwen, Elen a Tesni- Cowgirls
Gwisg Ffansi dros 16oed
1af- Iwan- Superted
2il- Melissa Granwyn
3ydd- Gwenno- blodau
Pram neu feic orau
1af-Heledd a Gwenllian
2il- Rhys
3ydd- Menna a'i mherch

 

ras 7k

Yn dilyn y Ras Rhedeg Bethel 7k wythnos dwythaf, gallwn gadarnahu bod £511.88 wedi ei godi at Gŵyl Bethel 2014.Diolch i'r gwirfoddolwyr, i'r rhedwyr ac i'r gwylwyr am ddiwrnod arbennig iawn.

Diolchwn I Sion Jones am drefnu ac i gwmni Eiddo am ein noddi.

Lluniau - cliciwch yma
Canlyniadau - cliciwch yma