ff f
image

Digwyddiadau

Mynediad am £1.50 i blant, am ddim i rhieni. Yn cynnwys bwyd a diod.

Dechrau am 6 yh.

Nos Fercher, 16 o Awst, 2017 / Wednesday evening, 16th of August, 2017
Ras 1 Milltir – 6yh ger y Neuadd/6pm by the Hall
Ras 7k / 7k Race – 6:30pm by the Hall.

Ffurflen Gofrestru - cliciwch yma

Cychwyn am 7yh a bar yn agored drwy'r nos.

Cor newydd o Ynys Mon yn canu a rhannu straeon am y noson. Noson yn cynnwys gwin, caws a digon o chwerthin!

Ticedi yn unig, manylion ar y ffordd.

Gorymdaith yn cychwyn o Gapel Cysegr am 12yp, ac yn arwain at Gae Chwarae Bethel.

Digwyddiadau drwy'r dydd, a cerddoriaeth leol yn y Marci.

Gazebos yn gwerthu cynnyrch lleol.

Stondinau bwyd a diod drwy'r dydd.

Diwrnod gwych, llawn cystadlaethau a hwyl.