ff f
image

Digwyddiadau

Mynediad am £1.50 i blant, am ddim i rhieni. Yn cynnwys bwyd a diod.

Dechrau am 6 yh.

Ras Rhedeg 7k Bethel - £7 mynediad, yn cynnwys medalau, bwyd a diod. Dechrau am 7:30yh o Neuadd Goffa Bethel.

Ras 1 Milltir - *Newydd* - £1 mynediad i blant ac oedlion, yn cynnwys medalau.

Mae cofrestru wedi agor ar gyfer Ras Rhedeg Bethel 7k, ar gyfer nos Fercher, 17 o Awst. Mi fydd yno ddwy Ras eleni, sydd am rhoi'r cyfle i bawb cymryd rhan.

Ras 1 Milltir Bethel - Cofrestru yn agor am 5:45yh, Ras yn cychwyn am 6:30yh (£1.50)
Ras Bethel 7k - Cofrestru yn agor am 6:45, Ras yn cychwyn am 7:30yh. (£6)

Y ddwy Ras yn cychwyn o'r Neuadd Goffa ym Methel.

Mae yno fwyd, diod a medalau i rhedwyr y Bethel 7k, ac hefyd medalau i'r rhedwyr y Ras 1 Milltir. Mae'r ddwy Ras yn agored i plant ac oedolion.

Ffurflen Gofrestru - cliciwch yma

Cychwyn am 7yh a bar yn agored drwy'r nos.

Cor newydd o Ynys Mon yn canu a rhannu straeon am y noson. Noson yn cynnwys gwin, caws a digon o chwerthin!

Ticedi yn unig, manylion ar y ffordd.

Gorymdaith yn cychwyn o Gapel Cysegr am 12yp, ac yn arwain at Gae Chwarae Bethel.

Digwyddiadau drwy'r dydd, a cerddoriaeth leol yn y Marci.

Gazebos yn gwerthu cynnyrch lleol.

Stondinau bwyd a diod drwy'r dydd.

Diwrnod gwych, llawn cystadlaethau a hwyl.