ff f
Gŵyl Bethel
gwylbethel.org
Gŵyl Bethel
gwylbethel.org
Gŵyl Bethel
gwylbethel.org
Gŵyl Bethel
gwylbethel.org
Gŵyl Bethel
gwylbethel.org
Gŵyl Bethel
gwylbethel.org
Gŵyl Bethel
gwylbethel.org
Gŵyl Bethel
gwylbethel.org
Gŵyl Bethel
gwylbethel.org
Gŵyl Bethel
gwylbethel.org
Croeso i wefan Gŵyl Bethel ...
Diolch i gefnogaeth y gymuned mi fydd yr Ŵyl ymlaen ar ddydd Sadwrn, Awst 20fed.
Yn ogystal bydd Ras rhedeg 7K, noson Bingo a noson Disgo yn ystod yr wythnos er mwyn cynnig mwy o adloniant i chi!
Image

Newyddion Diweddaraf

 • Ffurflen Gofrestru Bethel 7k a Ras 1 MilltirFfurflen Gofrestru Bethel 7k a Ras 1 Milltir

  Caws, Gwin, Monswn a Marcus Robinson

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 • Ffurflen Gofrestru Bethel 7k a Ras 1 MilltirFfurflen Gofrestru Bethel 7k a Ras 1 Milltir

  Noson chwarae Bingo yn y Babell Fawr

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 • Ffurflen Gofrestru Bethel 7k a Ras 1 MilltirFfurflen Gofrestru Bethel 7k a Ras 1 Milltir

  Ras Bethel 7k a Ras 1 Milltir 2016

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 • Dyddiad yr Wyl eleni - 20fed o Awst, 2016Dyddiad yr Wyl eleni - 20fed o Awst, 2016

  Ffurflen Gofrestru Bethel 7k a Ras 1 Milltir

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 • Digwyddiadau Gŵyl Bethel 2016Digwyddiadau Gŵyl Bethel 2016

  Dyddiad yr Wyl eleni - 20fed o Awst, 2016

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 • Digwyddiadau Gŵyl Bethel 2016Digwyddiadau Gŵyl Bethel 2016

  Cyhoeddi Digwyddiadau Gŵyl Bethel 2016

  Cliciwch yma i weld y lluniau

 • Ras 7kRas 7k

  Ras Rhedeg Bethel 7k 2015

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 • Ras 7kRas 7k

  Cofrestru Ras Rhedeg Bethel 7k 2015 yn agor!

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 • Gwyl Bethel 2015Noson y Sêr

  Cyhoeddi Trefn Gŵyl Bethel 2015

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 • Ffair NadoligNoson y Sêr

  Ffair Nadolig

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 • Canlyniadau Gwyl Bethel 2014Noson y Sêr

  Canlyniadau Gŵyl Bethel 2014

  Cliciwch yma i weld y lluniau a'r enillwyr.

 • Enillydd Fflôt 2014Enillydd Fflôt 2014

  Enillydd Fflôt 2014

  Yn yr Ardd gan Andrew Williams a'r teulu - Llongyfarchiadau!

 • Bethel 7KChloe wedi dylunio y logo

  Bethel 7K

  Bethel 7K wedi codi £511.88 at Gŵyl Bethel 2014. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 • Ffair Nadolig 2013Ffair Nadolig 2013

  Ffair Nadolig 2013

  Gwahoddwyd busnesau lleol i gael stondin yn y neuadd bentref yn ogystal â groto Sion Corn.

 • Llongyfarchiadau i ChloeLlongyfarchiadau mawr i Chloe

  Llongyfarchiadau i Chloe

  Diolch i ddisgyblion Ysgol Gynradd Bethel am gystadlu ac ein helpu i addurno brif arwydd yr Wyl.