ff f
image

Newyddion

 

 

Noson caws a gwin

 

19.08.17 Diwrnod yr Wyl

Cawsom ddiwrnod llawn hwyl a sbri ar ddiwrnod Gwyl Bethel!

Cliciwch yma i weld lluniau y paratoi a'r orymdaith
Cliciwch yma i weld hwyl y prynhawn


 

Noson caws a gwin

 

18.08.17 Noson Caws a Gwin gyda Marcus Robinson a MônSwn

Cafwyd noson dda yn blasu gwin gyda Marcus Robinson, yn gwrando ar MônSwn ac yn cymdeithasu. Cliciwch yma i weld y lluniau. Cliciwch yma i weld y lluniau. 

ras 10k

 

18.08.17 Ras Bethel 7K

Cliciwch yma i weld y lluniau.

  

pobl yn chwarae bingo

 

17.08.17 Noson Bingo

Cliciwch yma i weld y lluniau.

  

pobl yn blasu caws

 

19.08.16 Noson Gaws, Gwin, Monswn a Marcus Robinson

Cafwyd noson hwyliog yng nghwmni Monswn a Marcus Robinson. Cliciwch yma i weld y lluniau.

 
pobl yn chwarae bingo

 

18.08.16 Noson Bingo

Daeth llawer o bobl a phlant draw i'r babell fawr i fwynhau gêm o Bingo. Cliciwch yma i weld y lluniau.

 
Ras Rhedeg Bethel 7k

 

17.08.2016 - Ras Bethel 7k a Ras 1 Milltir

Noson lwyddiannus iawn eto eleni. Diolch yn fawr i Sion Williams am y lluniau - cliciwch yma i'w gweld

 
Ras Rhedeg Bethel 7k

28.06.2016 - Bethel 7k a Ras 1 Milltir

Mae cofrestru wedi agor ar gyfer Ras Rhedeg Bethel 7k, ar gyfer nos Fercher, 17 o Awst. Mi fydd yno ddwy Ras eleni, sydd am rhoi'r cyfle i bawb cymryd rhan.

Ras 1 Milltir Bethel - Cofrestru yn agor am 5:45yh, Ras yn cychwyn am 6:30yh (£1.50)
Ras Bethel 7k - Cofrestru yn agor am 6:45, Ras yn cychwyn am 7:30yh. (£6)

Y ddwy Ras yn cychwyn o'r Neuadd Goffa ym Methel.

Mae yno fwyd, diod a medalau i rhedwyr y Bethel 7k, ac hefyd medalau i'r rhedwyr y Ras 1 Milltir. Mae'r ddwy Ras yn agored i plant ac oedolion.

Ffurflen Gofrestru - cliciwch yma03.06.2016 - Dyddiad yr Wyl eleni - 20fed o Awst, 2016

Oherwydd gwaith arfaethedig Cae Pel Droed Bethel dros y cyfnod yma, mae rhaid symud yr Wyl i Gae Chwarae Bethel dros y ffordd i'r Ysgol. Dim yn newid, ac rydym yn edrych ymlaen eich croesawu.Ras Rhedeg Bethel 7k

17.08.2015 - Lluniau Gŵyl Bethel 2015

Cliciwch yma i weld y lluniau


  

Ras Rhedeg Bethel 7k

12.08.2015 - Ras Rhedeg Bethel 7k

Canlyniadau yn dod yn fuan!

Diolch yn fawr i Sion Williams am y lluniau - cliciwch yma i'w gweld

  

Ras Rhedeg Bethel 7k

22.05.2015 - Cofrestru ar gyfer Ras Rhedeg Bethel 7k yn agor!/ Registration for the Bethel 7k Race opens!

Yn dilyn llwyddiant y Ras blwyddyn diwethaf, yn rhan o wythnos yr Wyl, bydd Ras Rhedeg Bethel 7k yn cael ei chynnal eto eleni ar y 12fed o Awst, gyda cofrestru yn agor am 6:30yh yn y Neuadd Goffa Bethel. Bydd y ras yn cychwyn am 7:30yh. Mae'r Ras yn agored i bawb o phob oedran, a cost y mynediad yw £6.00 i bawb. Bydd gwobrau i bawb ar ddiwedd y Ras, wrth gynnwys diod a lluniaeth. Cofrestrwch nawr!

Following the success of the Race last year, as part of Festival week in Bethel, the Bethel 7k Race will be held again this year on the 12th of August, with registration opening at 6:30pm in the Bethel Memorial Hall. The race will start at 7:30pm. The race is open to everyone and all ages, the race fee is £6.00 for children and adults. Prizes will be given at the end of the race, including drinks and refreshments. Register now!

Person Cyswllt/ Contact Person - Sion Jones, 07584 120238 neu sionwjones@hotmail.co.uk

Ffurflen Cofrestru / Registration Form - cliciwch yma/ click here

 


Cyhoeddi Trefn Gwyl Bethel 2015

26.03.15 - Cyhoeddi Trefn Gŵyl Bethel 2015

Dyma drefn Gŵyl Bethel 2015 -
12fed o Awst - Ras Rhedeg Bethel 7k
13eg o Awst - Noson Bingo yn y Neuadd
14eg o Awst - Noson Disco yn y 'Marci'
15fed o Awst - Diwrnod yr Wyl!
Mwy o wybodaeth ar y ffordd, gyda diolch. Pwyllgor yr Ŵyl!


Bethel Festival 2015 -

12th of August - Bethel 7k Race
13th of August - Bingo Evening in the Hall
14th of August - Disco evening in the marquee
15th of August - Bethel Festival day
More information on the way, with thanks. Bethel Festival Committee


ffair nadolig

23.10.2014 - Croeso i bawb i'r Ffair Nadolig

Dewch draw i'r Ffair Nadolig gynhelir yn Neuadd y Pentref ar Dachwedd 29, o 12 - 4pm.

Mwy o wybodaeth ar ffurf pamffled - cliciwch yma

 
Fflot 2014

20.08.2014 - Diolch i Cyngor Gwynedd

Hoffem ddiolch i Gyngor Gwynedd am eu cefnogaeth drwy roi grant o’r Gronfa Celfyddydau Cymunedol i’r ŵyl.

 

 

 

 


Fflot 2014

20.08.2014 - Enillydd Fflôt 2014

Yr Enillydd eleni oedd "Yn yr Ardd" gan Andrew Williams a'r teulu - Llongyfarchiadau!

I weld rhestr o ganlyniadau ynghyd a lluniau o'r enillwyr - cliciwch yma

 

 

 


Lluniau 2014 ar gael

19.08.2014 - Lluniau Gŵyl Bethel 2014

Mae lluniau'r ŵyl eleni yn awr ar gael ar-lein. Cliciwch yma i'w gweld.

 

 

 

 


ras 7k

20.05.2014 - Bethel 7K wedi codi £511.88 at Gŵyl Bethel 2014

Yn dilyn y Ras Rhedeg Bethel 7k wythnos dwythaf, gallwn gadarnahu bod £511.88 wedi ei godi at Gŵyl Bethel 2014.Diolch i'r gwirfoddolwyr, i'r rhedwyr ac i'r gwylwyr am ddiwrnod arbennig iawn.

Diolchwn I Sion Jones am drefnu ac i gwmni Eiddo am ein noddi.

Lluniau - cliciwch yma
Canlyniadau - cliciwch yma